Studiehjälpmedel
Krona


Krona

En rund huvudprydnad som bärs av regenter. Den kan vara en symbol för celestial makt, herravälde och gudaskap. De som uthärdar till änden genom att hålla alla Guds bud ska få det eviga livets krona. (Se L&F 20:14; Mose 7:56; JS–M 1:1.)