Studiehjälpmedel
Rigdon, Sidney


Rigdon, Sidney

En av dem som omvändes tidigt och var en ledare i den återställda kyrkan på 1830- och i början 1840-talet. Sidney Rigdon verkade en tid som förste rådgivare till Joseph Smith i kyrkans första presidentskap (L&F 35; 58:50, 57; 63:55–56; 76:11–12, 19–23; 90:6; 93:44; 100:9–11; 124:126). Senare avföll han och uteslöts i september 1844.