Studiehjälpmedel
Zoram, zoramiter


Zoram, zoramiter

I Mormons bok Labans tjänare som anslöt sig till Nephi och Lehi för att komma till det utlovade landet (1 Ne. 4:31–38). På grund av Zorams trofasthet välsignade Lehi honom tillsammans med sina egna söner (2 Ne. 1:30–32). Hans ättlingar kallades zoramiter (Jakob 1:13).