Studiehjälpmedel
Josef från Arimatea


Josef från Arimatea

Josef från Arimatea var medlem av Sanhedrin, en lärjunge till Kristus och en rik och trofast israelit som inte deltog i att döma Herren. Efter korsfästelsen lät Josef svepa Frälsarens kropp i rent linnetyg och lägga honom i Josefs egen grottliknande grav (Matt. 27:57–60; Mark. 15:43–46; Luk. 23:50–53; Joh. 19:38–42).