Studiehjälpmedel
Språk


Språk

Ord, skrivna eller talade, sammansatta enligt ett visst mönster så att man kan överföra information, tankar och idéer. Vårt sätt att använda språket visar våra känslor gentemot Gud och mot andra människor. Vid Jesu Kristi andra ankomst kommer Herren att ge alla människor ett rent språk (Sef. 3:8–9).