Studiehjälpmedel
Tankar


Tankar

Föreställningar, begrepp och bilder i en persons sinne. Förmågan att tänka är en gåva från Gud, och vi är fria att välja hur vi använder vår tankekraft. Vårt sätt att tänka påverkar i hög grad vår inställning och vårt uppträdande, och likaså vår ställning i livet härefter. Rättfärdiga tankar leder till frälsning. Ogudaktiga tankar leder till fördömelse.