Studiehjälpmedel
Glädje


Glädje

Ett lyckotillstånd som kommer av ett rättfärdigt levnadssätt. Avsikten med jordelivet är att alla människor ska få glädje (2 Ne. 2:22–25). Fullkomlig glädje kommer endast genom Jesus Kristus (Joh. 15:11; L&F 93:33–34; 101:36).