Studiehjälpmedel
Guds söner och döttrar


Guds söner och döttrar

I skrifterna används dessa termer på två sätt. I en betydelse är vi alla bokstavligen andebarn till vår himmelske Fader. I en annan betydelse är Guds söner och döttrar de som pånyttfötts genom Kristi försoning.

Andebarn till Fadern

Barn som pånyttfötts genom försoningen