Studiehjälpmedel
Orättfärdig, orättfärdighet


Orättfärdig, orättfärdighet

Ogudaktig, orättvis. Människor som inte älskar Gud eller det som hör Gud till och som inte stödjer hans sak.