Studiehjälpmedel
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga


Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Det namn som gavs till Kristi kyrka i de sista dagarna för att skilja den från kyrkan i andra tidsutdelningar (L&F 115:3–4).