Studiehjälpmedel
Agrippa


Agrippa

I Nya testamentet Herodes Agrippa I:s son och bror till Berenike och Drusilla. Han var kung över Chalkis som ligger vid Libanon. Han lyssnade till Paulus och var nära att övertalas att bli kristen (Apg. 25–26; JS–H 1:24).