Studiehjälpmedel
Avskyvärd, avskyvärdhet


Avskyvärd, avskyvärdhet

I skrifterna uttryck för något som orsakar avsky eller hat hos de rättfärdiga och rena.