Studiehjälpmedel
Urim och tummim


Urim och tummim

Redskap som beretts av Gud för att hjälpa människan ta emot uppenbarelse och översätta främmande språk. På hebreiska betyder orden ”ljus och fullkomlighet”. Urim och tummim består av två stenar innefattade i silverbågar och ibland använda tillsammans med en bröstsköld (L&F 17:1; JS–H 1:35, 42, 52). Denna jord kommer att bli ett stort urim och tummim i sitt helgade och odödliga tillstånd (L&F 130:6–9).