Studiehjälpmedel
Herodias


Herodias

Syster till Herodes Agrippa i Nya testamentet. Hon var gift med sin farbror, Herodes Filippus, med vilken hon hade en dotter, Salome. Hon och Salome konspirerade för att få Johannes Döparen halshuggen (Matt. 14:3–11).