Studiehjälpmedel
Helaman, Helamans son


Helaman, Helamans son

En profet och historieskrivare i Mormons bok som undervisade det nephitiska folket. Han var sonson till Alma den yngre och far till den Nephi som gavs makt över elementen. Tillsammans med sin son Nephi skrev Helaman Helamans bok.

Helamans bok

Kapitel 1–2 beskriver en tid av stor politisk oro. Kapitel 3–4 berättar att Helaman och Moronihah, huvudbefälhavare över den nephitiska hären, till sist lyckades uppnå en tids fred. Men trots dessa goda mäns ledarskap blev folket alltmer ogudaktigt. I Helaman 5:1–6:14 avstod Nephi från domarsätet liksom hans farfar Alma gjort, för att undervisa folket. Under en tid omvände sig folket. I Helaman 6:15–12:26 blev emellertid den nephitiska nationen ogudaktig. De sista kapitlen, 13–16, innehåller den märkliga berättelsen om en profet som kallades lamaniten Samuel, som förutsade Frälsarens födelse och korsfästelse samt de tecken som skulle utmärka dessa händelser.