Studiehjälpmedel
Heder, hedra


Heder, hedra

Innebär i skrifterna vanligtvis att visa respekt och vördnad för någon eller något.