Studiehjälpmedel
Sakarja


Sakarja

En gammaltestamentlig profet som profeterade omkring 520 f.Kr. Han levde under samma tid som profeten Haggai (Esra 5:1; 6:14).

Sakarjas bok

Boken är känd för sina profetior om Kristi jordiska verksamhet och hans andra ankomst (Sak. 9:9; 11:12–13; 12:10; 13:6). Kapitel 1–8 innehåller en serie syner om Guds folks framtid. Kapitel 9–14 innehåller syner om Messias, de sista dagarna, Israels insamling, det sista stora kriget och Kristi andra ankomst.