Studiehjälpmedel
Andreas


Andreas

I Nya testamentet bror till Simon Petrus och en av de tolv apostlar som kallades av Jesus under hans jordiska verksamhetstid (Matt. 4:18–19; Mark. 1:16–18, 29).