Studiehjälpmedel
Natan


Natan

En gammaltestamentlig profet på kung Davids tid. När David ville bygga ett tempel åt Herren, sa Herren åt Natan att säga till David att han inte skulle bygga det. Natan tillrättavisade också David för att han orsakat döden för Uria, en av hans krigare, och för att ha tagit Urias hustru, Bat-Seba, till sin (2 Sam. 12:1–15; L&F 132:38–39). Sadok smorde tillsammans med Natan Davids son Salomo till kung (1 Kung. 1:38–39, 45).