Studiehjälpmedel
Tjänande


Tjänande

Omvårdnad eller arbete utfört till förmån för Gud och andra. Då vi tjänar andra, tjänar vi också Gud.