Syndernas förlåtelse
    Footnotes

    Syndernas förlåtelse

    Förlåtelse för de fel som begåtts, på villkor att omvändelse sker. Syndernas förlåtelse möjliggörs genom Jesu Kristi försoning. En person får sina synders förlåtelse om han har tro på Kristus, omvänder sig från sina synder, tar emot förrättningarna dop och handpåläggning för den Helige Andens gåva samt håller Guds bud (TA 1:3–4).