Studiehjälpmedel
Underverk


Underverk

En exceptionell händelse orsakad genom Guds makt. Underverk är ett viktigt inslag i Kristi verksamhet. Begreppet innefattar helbrägdagörelse, uppväckande av döda till liv och uppståndelsen. Underverk är en del av Jesu Kristi evangelium. Tro är nödvändig för att underverk ska kunna ske (Mark. 6:5–6; Morm. 9:10–20; Eth. 12:12).