Studiehjälpmedel
Sjuk, sjukdom


Sjuk, sjukdom

Att lida av ohälsa eller krämpor. I skrifterna symboliserar fysisk sjukdom ofta brist på andligt välbefinnande (Jes. 1:4–7; 33:24).