Studiehjälpmedel
Vakta, väktare


Vakta, väktare

Att vara vaksam, att ha uppsikt över. En person som vakar och lyder är redo och beredd. Väktare är ledare som av Herrens representanter kallats att speciellt ansvara för andras välfärd. De som kallats som ledare har också ett speciellt ansvar att vara väktare åt resten av världen.