Studiehjälpmedel
Kristi andra ankomst


Kristi andra ankomst

Vid tusenårsrikets början kommer Kristus att återvända till jorden. Denna händelse utgör slutet på denna jords prövotid i dödligheten. De ogudaktiga ska tas bort från jorden och de rättfärdiga tas upp i en sky medan jorden renas. Ingen människa vet exakt när Kristus ska komma för andra gången, men han har gett oss tecken att uppmärksamma, som ska visa att tiden närmar sig (Matt. 24; JS–M 1).