Studiehjälpmedel
Abraham


Abraham

En son till Tera, född i det kaldeiska Ur. (1 Mos. 11:26, 31; 17:5). En Herrens profet med vilken Herren slöt eviga förbund, genom vilka alla jordens nationer välsignas. Abraham hette ursprungligen Abram.

Abrahams bok

Av Abraham skrivna forntida uppteckningar, som kom i kyrkans ägo 1835. Uppteckningarna och några mumier upptäcktes i egyptiska katakomber av Antonio Lebolo, som testamenterade dem till Michael Chandler. Chandler ställde ut dem i Förenta staterna år 1835. Några vänner till Joseph Smith köpte dem av Chandler och gav dem till profeten, som översatte dem. En del av dessa uppteckningar finns nu i Den kostbara pärlan.

I kapitel 1 återges Abrahams upplevelser i kaldeiska Ur, där ogudaktiga präster försökte offra honom. Kapitel 2 berättar om hans färd till Kanaan. Herren visade sig för honom och slöt förbund med honom. Kapitel 3 berättar att Abraham såg universum och förstod förhållandet mellan himlakropparna. Kapitel 4–5 är ytterligare en redogörelse för skapelsen.

Abrahams avkomlingar

Människor som genom lydnad till Jesu Kristi evangeliums lagar och förrättningar tar emot de löften och förbund som Gud ingick med Abraham. Män och kvinnor kan få del av dessa välsignelser om de är bokstavligen av Abrahams släktlinje eller om de adopteras in i hans släkt genom att omfatta evangeliet och låta döpa sig (Gal. 3:26–29; 4:1–7; L&F 84:33–34; 103:17; 132:30–32; Abr. 2:9–11). De som är bokstavliga ättlingar till Abraham kan gå miste om sina välsignelser genom olydnad (Rom. 4:13; 9:6–8).