Studiehjälpmedel
Galileen


Galileen

Både förr och nu det nordligaste distriktet av Israel väster om Jordanfloden och Gennesarets sjö. Galileen är omkring tio mil långt och fem mil brett. I gamla tider fanns där några av Israels yppersta landområden och livligaste städer. Viktiga vägar som ledde till Damaskus, Egypten och östra Israel gick igenom Galileen. Dess ypperliga klimat och bördiga jord gav stora skördar av oliver, vete, korn och druvor. Fiskebyar vid Gennesarets sjö producerade mycket exportvaror och var en stor källa till välstånd. Frälsaren tillbringade mycket av sin tid i Galileen.

Gennesarets sjö

Gennesarets sjö ligger i norra Israel. Den kallades även Kinneretsjön i Gamla testamentet och Galileiska sjön eller Tiberiassjön i Nya testamentet. Jesus gav flera predikningar där (Matt. 13:2). Sjön är päronformad, 20 km lång och 12 km bred på bredaste stället. Den ligger 207 m under havsytan, vilket gör att omgivande luftlager ofta är ganska heta. Kall luft som rinner ner från bergen och möter den heta luften ovanför vattnet orsakar ofta plötsliga stormar (Luk. 8:22–24).