Studiehjälpmedel
Filemon


Filemon

En kristen man i Nya testamentet som ägde slaven Onesimus, som rymt och förenat sig med Paulus. Paulus sände tillbaka Onesimus till Filemon med ett brev där Paulus bad Filemon förlåta slaven.