Studiehjälpmedel
Författning


Författning

I Läran och förbunden syftar ”författningen” på Amerikas förenta staters författning som inspirerats av Gud för att bereda vägen för evangeliets återupprättande.