Skrifterna
Titelbladet

Den
kostbara
pärlan

Ett urval av uppenbarelser, översättningar
och berättelser nedtecknade av
Joseph Smith
den förste profeten, siaren och uppenbararen för
Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga

Utgiven av
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Salt Lake City, Utah, USA