Skrifterna
1 Nephi 6


Kapitel 6

Nephi skriver om det som hör Gud till – Nephis avsikt är att förmå människor att komma till Abrahams Gud och bli frälsta. Omkring 600–592 f.Kr.

1 Och jag, Nephi, återger nu inte mina fäders släktlinjer i adenna del av min uppteckning. Inte heller återger jag dem senare på dessa bplåtar som jag skriver, för de återges i den uppteckning som har förts av min cfar, varför jag inte skriver ner dem i detta verk.

2 För det räcker för mig att säga att vi är aJosefs ättlingar.

3 Och det är inte viktigt för mig att vara noga med att ge en fullständig redogörelse för de ting som hör min far till, för de kan inte skrivas på adessa plåtar eftersom jag vill ha utrymme så att jag kan skriva om det som hör Gud till.

4 För hela min avsikt är att aförmå människor att bkomma till Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud och bli frälsta.

5 Därför skriver jag inte sådant som abehagar världen, utan sådant som behagar Gud och dem som inte är av världen.

6 Därför ska jag ge mina avkomlingar befallning att de inte ska fylla dessa plåtar med sådant som inte är av värde för människobarnen.