Skrifterna
1 Nephi 9


Kapitel 9

Nephi gör två slags uppteckningar – Var och en kallas Nephis plåtar – De större plåtarna innehåller en världslig historia – De mindre handlar främst om andliga ting. Omkring 600–592 f.Kr.

1 Och allt detta såg och hörde och talade min far medan han bodde i ett tält i aLemuels dal, och även mycket mer som inte kan skrivas på dessa plåtar.

2 Och som jag har sagt om dessa plåtar, se, de är inte de plåtar på vilka jag ger en fullständig berättelse om mitt folks historia, för de aplåtar på vilka jag ger en fullständig berättelse om mitt folk har jag gett namnet Nephi, varför de kallas Nephis plåtar efter mitt eget namn. Och dessa plåtar kallas också Nephis plåtar.

3 Ändå har jag fått befallning av Herren att jag ska göra dessa plåtar i den särskilda aavsikten att där ska finnas inristad en berättelse om mitt folks bandliga verksamhet.

4 På de andra plåtarna ska inristas en berättelse om kungarnas regering och mitt folks krig och stridigheter. Därför handlar dessa plåtar till större delen om den andliga verksamheten, och de aandra plåtarna handlar till större delen om kungarnas regering och om mitt folks krig och stridigheter.

5 Därför har Herren befallt mig att göra dessa plåtar i en för honom avis avsikt, vilken avsikt jag inte känner till.

6 Men Herren avet allt från begynnelsen. Därför bereder han en utväg att utföra alla sina verk bland människobarnen, för se, han har all bmakt att uppfylla alla sina ord. Och så är det. Amen.