Pagalbinės studijavimo priemonės
Kirtlando šventykla


Kirtlando šventykla

Pirmoji dabartiniais laikais Bažnyčios pastatyta šventykla. Šventieji pastatė ją Kirtlande, Ohajo valst. (JAV), pagal Viešpaties įsakymą (DS 94:3–9). Vienas iš tikslų buvo parūpinti vietą, kur verti Bažnyčios nariai galėtų gauti dvasinę galią, valdžią ir būtų apšviesti (DS 109; 110). Ji buvo pašvęsta 1836 m. kovo 27 dieną; pašventimo malda buvo duota pranašui Džozefui Smitui apreiškimu (DS 109). Šioje šventykloje Viešpats davė keletą svarbių apreiškimų ir sugrąžino reikalingus kunigystės raktus (DS 110; 137). Joje nebuvo teikiamos visos šventyklos apeigos, kokios teikiamos šių dienų šventyklose.