Pagalbinės studijavimo priemonės
Įsakymų, Dešimt


Įsakymų, Dešimt

Dešimt įsakymų, kuriuos per pranašą Mozę Dievas davė moraliniam elgesiui valdyti.

Jų hebrajiškas pavadinimas reiškia „Dešimt žodžių“. Dar jie vadinami Sandora (PakĮst 9:9) arba Liudijimu (Iš 25:21; 32:15). Tai, kaip Dievas davė Dešimt įsakymų Mozei ir per jį Izraeliui, aprašyta Iš 19:9–20:23; 32:15–19; 34:1. Įsakymai buvo išraižyti ant dviejų akmens plokščių, kurios buvo padėtos į skrynią; todėl skrynia buvo pavadinta Sandoros skrynia (Sk 10:33). Viešpats, cituodamas iš PakĮst 6:4–5 ir Kun 19:18, Dešimt įsakymų apibendrino „dviem didžiaisiais įsakymais“ (Mt 22:37–39).

Dešimt įsakymų buvo pakartoti pastarųjų dienų apreiškime (Mzj 12:32–37; 13:12–24; DS 42:18–28; 59:5–13; DžSV Iš 34:1–2).