Pagalbinės studijavimo priemonės
Įsakymų, Dešimt
ankstesnis kitas

Įsakymų, Dešimt

Dešimt įsakymų, kuriuos per pranašą Mozę Dievas davė moraliniam elgesiui valdyti.

Jų hebrajiškas pavadinimas reiškia „Dešimt žodžių“. Dar jie vadinami Sandora (PakĮst 9:9) arba Liudijimu (Iš 25:21; 32:15). Tai, kaip Dievas davė Dešimt įsakymų Mozei ir per jį Izraeliui, aprašyta Iš 19:9–20:23; 32:15–19; 34:1. Įsakymai buvo išraižyti ant dviejų akmens plokščių, kurios buvo padėtos į skrynią; todėl skrynia buvo pavadinta Sandoros skrynia (Sk 10:33). Viešpats, cituodamas iš PakĮst 6:4–5 ir Kun 19:18, Dešimt įsakymų apibendrino „dviem didžiaisiais įsakymais“ (Mt 22:37–39).

Dešimt įsakymų buvo pakartoti pastarųjų dienų apreiškime (Mzj 12:32–37; 13:12–24; DS 42:18–28; 59:5–13; DžSV Iš 34:1–2).