Pagalbinės studijavimo priemonės
Šeima


Šeima

Raštuose vartojama prasme šeima susideda iš vyro ir žmonos, vaikų, o kartais ir kitų giminaičių, gyvenančių tuose pačiuose namuose arba vadovaujamų tos pačios šeimos galvos. Šeima taip pat gali būti vienišas gimdytojas su vaikais, vyras ir žmona be vaikų ar netgi vienišas atskirai gyvenantis asmuo.

Bendrai apie šeimą

Gimdytojo atsakomybės

Vaiko atsakomybės

Amžinoji šeima

Doktrina ir Sandoros nusako amžinąją santuokos ryšių ir šeimos prigimtį. Celestialinė santuoka ir šeimos vieneto tęstinumas įgalina vyrus ir žmonas tapti dievais (DS 132:15–20).