Pagalbinės studijavimo priemonės
Pranašė


Pranašė

Moteris, kuri gavo Jėzaus liudijimą ir turi apreiškimo dvasią. Pranašė neturi kunigystės ar jos raktų. Nors tik keletas moterų Raštuose vadinamos pranašėmis, pranašavo daugelis, kaip antai Rebeka, Ona (Samuelio motina), Elzbieta ir Marija.