Pagalbinės studijavimo priemonės
Versti


Versti

Išreikšti viena kalba pateiktos minties prasmę atitinkamais kitos kalbos žodžiais (Mzj 8:8–13; TT 1:8). Raštuose šis sugebėjimas dažnai minimas kaip Dievo dovana (Al 9:21; DS 8; 9:7–9). Kartais tai gali reikšti jau esančio vertimo pagerinimą ar pataisymą arba prarasto teksto atkūrimą (DS 45:60–61). Džozefui Smitui buvo įsakyta padaryti įkvėptą Karaliaus Jokūbo Biblijos vertimą (DS 42:56; 76:15).