Pagalbinės studijavimo priemonės
Sesuo


Sesuo

Kaip mūsų Dangiškojo Tėvo vaikai, visi vyrai ir moterys dvasiškai yra broliai ir seserys. Bažnyčioje narės ir prijaučiančios Bažnyčiai nenarės dažnai vadinamos seserimis.