Pagalbinės studijavimo priemonės
Sirgti, liga
ankstesnis kitas

Sirgti, liga

Negaluoti, nesveikuoti, būti suimtam ligos. Raštuose fizinis negalavimas kartais simbolizuoja dvasinę nesveikatą (Iz 1:4–7; 33:24).