Pagalbinės studijavimo priemonės
Herodija


Herodija

Herodo Agripos sesuo, paminėta Naujajame Testamente. Ji buvo ištekėjusi už savo dėdės Herodo Pilypo, nuo kurio ji turėjo dukrą Salomę. Ji ir Salomė susimokė, kad Jonui Krikštytojui būtų nukirsta galva (Mt 14:3–11).