Pagalbinės studijavimo priemonės
Jona


Jona

Senojo Testamento pranašas, kurį Viešpats pašaukė skelbti atgailą Ninevės miestui (Jon 1:1–2).

Jonos knyga

Knyga Senajame Testamente, pasakojanti apie patyrimą Jonos gyvenime. Jona turbūt ne pats parašė knygą. Pagrindinė Jonos knygos mintis yra ta, kad Jehova valdo visur ir savo meilės neriboja, skirdamas ją tik vienai tautai ar liaudžiai.

1 skyriuje rašoma, kad Viešpats pašaukė Joną pamokslauti Ninevei. Užuot daręs, ką Viešpats įsakė, Jona bėga laivu ir praryjamas didžuvės. 2 skyriuje rašoma, kad Jona meldėsi Viešpačiui ir žuvis išvėmė Joną į sausumą. 3 skyriuje rašoma, kad Jona nuėjo į Ninevę ir pranašavo apie jos žlugimą. Tačiau žmonės atgailavo. 4 skyriuje rašoma, kad Viešpats papeikė Joną už tai, jog šis pyko, kad Viešpats išgelbėjo liaudį.

Jėzus mokė, jog tai, kad Jona buvo prarytas žuvies, yra Jėzaus mirties ir prisikėlimo pirmvaizdis (Mt 12:39–40; 16:4; Lk 11:29–30).