Pagalbinės studijavimo priemonės
Skaičių knyga


Skaičių knyga

Ketvirtoji knyga Senajame Testamente. Skaičių knygą parašė Mozė. Skaičių knyga pasakoja apie izraelitų kelionę nuo Sinajaus kalno iki Moabo lygumų, besiribojančių su Kanaanu. Viena iš svarbių jos pamokų yra ta, kad Dievo žmonės turi vaikščioti tikėjimu, pasitikėdami jo pažadais, jei nori, kad jiems toliau sektųsi. Ji pasakoja apie Dievo bausmes Izraeliui už nepaklusnumą ir suteikia žinių apie Izraelio įstatymus. Knygos pavadinimas kilęs dėl surašymo skaičių sureikšminimo (Sk 1–2, 26).

1–10 skyriuose pasakojama apie izraelitų pasiruošimą išvykti nuo Sinajaus. 11–14 skyriuose rašoma apie pačią kelionę, apie žvalgų siuntimą į Kanaaną ir Izraelio atsisakymą įžengti į pažadėtąją žemę. 15–19 skyriuose aprašomi įvairūs įstatymai ir istoriniai įvykiai. 20–36 skyriuose yra liaudies paskutiniųjų metų tyruose istorija.