Pagalbinės studijavimo priemonės
Pjūtis


Pjūtis

Žodis pjūtis Raštuose kartais vartojamas perkeltine prasme ir reiškia žmonių atvedimą į bažnyčią, kuri yra Dievo karalystė žemėje, arba jis reiškia teismo metą, pavyzdžiui, Jėzaus Kristaus antrąjį atėjimą.