Pagalbinės studijavimo priemonės
Prezidentas


Prezidentas

Organizacijos pirmininkaujančio pareigūno titulas. Bažnyčios prezidentas yra pranašas, regėtojas ir apreiškėjas (DS 21:1; 107:91–92), ir Bažnyčios nariai Bažnyčios pranašą turi vadinti Prezidentu (DS 107:65). Jis yra vienintelis žmogus žemėje, įgaliotas naudotis visais kunigystės raktais.

Kunigystės kvorumų bei kitų Bažnyčios organizacijų vadovai taip pat gali būti vadinami prezidentais.

Spausdinti