Pagalbinės studijavimo priemonės
Kunigas (Melchizedeko kunigystėje)


Kunigas (Melchizedeko kunigystėje)

Asmuo, kuris atlieka religines apeigas, skirtas Dievui. Dažnai Raštuose kunigai iš tikrųjų yra aukštieji kunigai pagal Melchizedeko tvarką (Al 13:2). Tie, kurie gauna Dievo šlovės pilnatvę, po prikėlimo tampa kunigais ir karaliais celestialiniame pasaulyje.