Pagalbinės studijavimo priemonės
Kunigas (Melchizedeko kunigystėje)
ankstesnis kitas

Kunigas (Melchizedeko kunigystėje)

Asmuo, kuris atlieka religines apeigas, skirtas Dievui. Dažnai Raštuose kunigai iš tikrųjų yra aukštieji kunigai pagal Melchizedeko tvarką (Al 13:2). Tie, kurie gauna Dievo šlovės pilnatvę, po prikėlimo tampa kunigais ir karaliais celestialiniame pasaulyje.