Pagalbinės studijavimo priemonės
Prievaizdas, prievaizdavimas


Prievaizdas, prievaizdavimas

Asmuo, kuris rūpinasi kito reikalais ar nuosavybe. Jo tarnavimas vadinamas prievaizdavimu. Tai, kuo prievaizdas rūpinasi, vadinama prievaizdavimo valda. Viskas žemėje priklauso Viešpačiui; mes esame jo prievaizdai. Mes atsakingi Viešpačiui, bet ataskaitą už savo prievaizdavimą galime pateikti Dievo įgaliotiems atstovams. Kai gauname tarnystės pašaukimą iš Viešpaties ar jo įgaliotų tarnų, tas prievaizdavimas gali apimti tiek dvasinius, tiek ir laikinuosius dalykus (DS 29:34).