Pagalbinės studijavimo priemonės
Filipiečiams, laiškas


Filipiečiams, laiškas

Laiškas, kurį Paulius parašė Filipų šventiesiems, pirmą kartą kalėdamas Romoje. Dabar šis laiškas įtrauktas į Naująjį Testamentą.

1 skyriuje yra Pauliaus sveikinimai bei nurodymai dėl vienybės, nuolankumo ir ištvermingumo. 2 skyriuje pabrėžiama, kad visi nusilenks Kristui ir kad kiekvienas turi įgyvendinti savo išgelbėjimą. 3 skyriuje Paulius paaiškina, kad jis viską paaukojo dėl Kristaus. 4 skyriuje Paulius dėkoja Filipų šventiesiems už pagalbą.