Pagalbinės studijavimo priemonės
Alyvų kalnas


Alyvų kalnas

Kalva į rytus nuo Kidrono slėnio, į rytus nuo Jeruzalės. Ant jos vakarinių šlaitų, prie papėdės, yra Getsemanės sodas. Betfagė ir Betanija yra ant viršaus ir rytinio šlaito. Ant šito kalno vyko daug biblinių įvykių (Mt 24:3), ir dar vyks svarbūs įvykiai paskutinėmis dienomis (Zch 14:3–5; DS 45:48–54; 133:20).