Pagalbinės studijavimo priemonės
Raštai


Raštai

Žodžiai, kuriuos užrašė arba ištarė Šventosios Dvasios įkvėpti šventi Dievo vyrai. Oficialūs kanonizuoti Bažnyčios Raštai šiandien yra Biblija, Mormono Knyga, Doktrina ir Sandoros bei Brangusis Perlas. Jėzus ir Naujojo Testamento rašytojai Senojo Testamento knygas laikė Raštais (Mt 22:29; Jn 5:39; 2 Tim 3:15; 2 Pt 1:20–21).

Prapuolę Raštai

Raštuose minima daug šventų raštų, kurių šiandien neturime, tarp kurių yra tokie raštai ir rašytojai: Sandoros knyga (Iš 24:7), Viešpaties karų knyga (Sk 21:14), Jašero knyga (Joz 10:13; 2 Sam 1:18), Saliamono darbų knyga (1 Kar 11:41), Regėtojo Samuelio knyga (1 Met 29:29), Pranašo Natano knyga (2 Met 9:29), Pranašo Šemajos knyga (2 Met 12:15), Pranašo Idojo knyga (2 Met 13:22), Jehuvo knyga (2 Met 20:34), Regėtojų žodžiai (2 Met 33:19), Henocho knyga (Jud 1:14), Zenoko, Neumo ir Zenoso žodžiai (1 Nef 19:10), Zenoso knyga (JokK 5:1), Zenokas ir Ezijas (Hel 8:20), Atminimo knyga (Moz 6:5); laiškai korintiečiams (1 Kor 5:9), efeziečiams (Ef 3:3) ir iš Laodikėjos (Kol 4:16).

Raštai turi būti išsaugoti

Raštų vertingumas

Raštai, kurių pasirodymas buvo išpranašautas