Pagalbinės studijavimo priemonės
Setas


Setas

Senajame Testamente – teisus Adomo ir Ievos sūnus.